Informacje bieżące

IX edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Dyplom z wyobraźni” 03.11.2016 14:13

W związku z organizowaną przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii IX edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową absolwentów ZUT „Dyplom z wyobraźni” proszę o zgłaszanie prac doktorskich, magisterskich bądź inżynierskich obronionych w ZUT w Szczecinie w okresie od 01 lipca 2015 r. do 31 października 2016 r. z zakresu wszystkich dyscyplin i obszarów nauki, posiadające aspekty innowacyjne oraz potencjał wdrożeniowy. Termin składania prac upływa 15 listopada 2016 r. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.innowacje.zut.edu.pl

Dodatkowych informacji udziela Pani Katarzyna Kwaśny, kkwasny@zut.edu.pl, tel. 914494390.