Informacje bieżące

Godziny pracy Dziekanatu WTMiT (2 maja 2017 r. - wtorek - będzie nieczynny) 24.04.2017 11:44

W związku z Zarządzeniem nr 93 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 14-11-2016 r. w sprawie wymiaru pracy w roku 2017 informujemy,
że dnia 2 maja 2017 r. (wtorek) Dziekanat WTMiT będzie nieczynny.