Informacje bieżące

Inaugurację roku akademickiego 2017/2018 dla studentów I roku studiów na WTMiT 26.09.2017 12:26

Studenci pierwszego roku studiów wszystkich kierunków WTMiT proszeni są o przyjście na UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 pół godziny wcześniej tj. na godzinę 11:30.

Prodziekan ds. Studenckich
dr Jolanta Sułek