Informacje bieżące

Międzywydziałowe Mistrzostwa w piłce siatkowej mieszanej (mixty) 30.03.2017 14:25

Turniej dla studentów i pracowników - 24 kwietnia 2017r. godz. 17:00.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zaprasza studentów i pracowników poszczególnych wydziałów do udziału w II Międzywydziałowych Mistrzostwach w piłce siatkowej mieszanej (mixty) o puchar prezesa KU AZS ZUT. 
Skład drużyn: 3 kobiety i 3 mężczyzn z danego wydziału oraz zawodnicy rezerwowi. Wydział może reprezentować kilka drużyn, jednak ich skład musi być niezmienny w trakcie trwania turnieju. Regulamin zawodów.