Informacje bieżące

Otwarty Dostęp w publikacjach – konieczność czy wybór? Czas na zmiany! 06.04.2017 12:10

Już 21 kwietnia spotkanie informacyjne poświęcone założeniom polityki Otwartego Dostępu (OD) i zasadom publikowania w OD.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie podejmując wyzwania stawiane przez MNiSW oraz Komisję Europejską będzie wdrażał politykę Otwartego Dostępu (OD). W związku z tym Władze Uczelni ZUT, Regionalne Centrum Innowacji Transferu Technologii oraz Biblioteka Główna ZUT zapraszają wszystkich naukowców oraz administrację uczelni na spotkanie informacyjne mające przybliżyć główne założenia koncepcji Otwartego Dostępu. Spotkanie odbędzie się 21 kwietnia br. w Bibliotece Głównej ZUT.

Spotkanie poprowadzą eksperci Koalicji Otwartej Edukacji,  którzy podczas trzech wykładów przedstawią m.in. typy, zasady funkcjonowania oraz modele finansowe repozytoriów otwartych oraz czasopism otwartych.

 Więcej informacji i zapisy na stronie RCIiTT ZUT.