Informacje bieżące

Planujesz założenie działalności gospodarczej? Skorzystaj ze wsparcia RCIiTT ZUT 04.04.2017 09:02

Od dnia 1 lutego 2017 roku Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT prowadzi nabór osób zainteresowanych skorzystaniem z usług preinkubacji

Usługi preinkubacji wiążą się m.in. z nieodpłatnym udostępnieniem pomieszczeń typu 'open space' wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych. Nabór osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej jest prowadzony w trybie ciągłym. Aby wziąć w nim udział wystarczy złożyć w RCIiTT ZUT wypełniony Formularz zgłoszeniowy.

UWAGA! Po założeniu działalności gospodarczej RCIiTT ZUT oferuje wsparcie w postaci usług inkubacji, które polegają m.in. na nieodpłatnym udostępnieniu zamkniętej powierzchni biurowej wraz z wyposażeniem oraz możliwości korzystania z bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych.

Więcej informacji oraz wszystkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej RCIiTT ZUT.