Informacje bieżące

Podpisanie listu intencyjnego dot. współpracy dydaktyczno-naukowej 13.02.2017 12:31

W dniu 10 lutego 2017r. w czytelni WTMiT, został podpisany list intencyjny przez dr. hab. inż. Macieja Taczałę, prof. nadzw., Dziekana Wydziału Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz mgr. inż. Michała Pokorskiego, Prezesa Zarządu firmy Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

Przedmiotem listu jest deklaracja współpracy dydaktyczno-naukowej w dziedzinie projektowania i budowy jachtów w celu podnoszenia jakości kształcenia na naszym Wydziale. Efektem podpisanego listu będą też wspólne działania promocyjne obydwu stron oraz ułatwienia w przepływie informacji między TTS jako potencjalnym pracodawcą i absolwentami kierunku Budowa jachtów.

Przedstawiciele WTMiT oraz Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. podpisują list intencyjny

Więcej informacji na stronach Kuriera Szczecińskiego: Współpraca przy budowie jachtów