Informacje bieżące

Uwaga - Studenci pilnie wzywani do Pani Prodziekan ds. studenckich 26.04.2017 16:58

Studenci o niżej wymienionych numerach albumu są pilnie wzywani do Pani Prodziekan ds. studenckich, Dziekanat  - pokój 21.
40678, 24330, 24273, 24189, 29520, 30850, 6254, 32978, 32979, 28485, 32986, 25099,
29524, 32982, 36363, 37988, 37980, 33858, 35065, 37945, 19608, 19338, 27785