Informacje bieżące

Uwaga Szanowni Kandydaci! 04.08.2017 11:06

Poniżej znajdują się listy kandydatów przyjętych w ramach pierwszej rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2017/2018

  1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

    1. Lista przyjętych (wg alfabetu)
    2. Lista przyjętych (wg punktacji)

  2. Studia stacjonarne drugiego stopnia: kierunek transport

    1. Lista przyjętych (wg alfabetu)
    2. Lista przyjętych (wg punktacji)

W związku z niewyczerpaniem limitów przyjęć na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz na transport studiów  drugiego stopnia, uruchomiony został drugi nabór. Dokumenty można składać w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji.