Informacje bieżące

Zajęcia ruchowe dla wszystkich Studentów ZUT-u (studia stacjonarne i niestacjonarne) 07.03.2017 13:23

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu propagując zdrowy styl życia zaprasza na otwarte zajęcia, bez zapisów.
Zajęcia będą odbywać się w następujące dni:
- poniedziałki godz. 17:45 (m. in. piłka nożna halowa),
- czwartki godz. 17:00 (m.in. piłka siatkowa),
- soboty godz. 12:30 (m.in. piłka nożna halowa, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy).