Biblioteka WTMiT

HARMONOGRAM DZIAŁALNOŚCI

BIBLIOTEKI WYDZIAŁU TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

W OKRESIE WAKACYJNYM 01.07.2017 – 30.09.2017

03.07 – 25.07.2017       CZYNNA  10.00 – 14.00

26.07 – 27.07.2017       NIECZYNNA

28.07 – 11.08.2017       CZYNNA  10.00 – 14.00

14.08 – 01.09.2017       NIECZYNNA

W SOBOTY I DNI ŚWIĄTECZNE BIBLIOTEKA WTMIT BĘDZIE NIECZYNNA

OD 04.09.2017 BIBLIOTEKA WTMIT CZYNNA WEDŁUG STAŁEGO HARMONOGRAMU

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK                   10.00 - 16.00

(SOBOTY PRACUJĄCE OD PAŹDZIERNIKA)

UWAGA! W dniach zamknięcia Biblioteki WTMiT zwroty książek przyjmuje Wypożyczalnia Biblioteki Głównej przy ul. Ku Słońcu 140, od poniedziałku do piątku w godz.: 10.00 – 14.00

 

 

 

 

 

Godziny pracy
Pn Wt Śr Cz Pt Sb
10:00 - 16:00 10:00 - 16:00 10:00 - 16:00 10:00 - 16:00 10:00 - 16:00 10:00-14:00

Zespół biblioteczno-informacyjny Biblioteki WTMiT:

 

Biblioteka WTMiT gromadzi i udostępnia zbiory związane z kierunkami studiów i prowadzonymi na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu pracami naukowo-badawczymi.

Zbiory biblioteczno-informacyjne Biblioteki WTMiT obejmują:

  • wydawnictwa zwarte (książki)
  • wydawnictwa ciągłe (czasopisma w formie drukowanej i elektronicznej,
    prace naukowe)
  • zbiory specjalne (literatura techniczno-firmowa, polskie normy, instrukcje laboratoryjne, zbiory na elektronicznych nośnikach informacji)

Prezentowane dziedziny zbiorów to głównie oceanotechnika, transport, chłodnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, teoria projektowania, konstrukcji, eksploatacji i remontu okrętów i innych jednostek pływających, żegluga, nawigacja, automatyka okrętowa oraz kompatybilne dziedziny jak informatyka, oprogramowanie użytkowe, technika programowania, robotyka, marketing, logistyka, ekonomia, organizacja i zarządzanie, a także szeroko pojęte aspekty Unii Europejskiej.

Biblioteka WTMiT posiada zbiór prac doktorskich pracowników WTMiT. Na uwagę zasługuje gromadzony na bieżąco zbiór materiałów z konferencji, zjazdów i sympozjów naukowych polskich i zagranicznych.

Specyfiką zbiorów są wydawnictwa specjalistyczne wydawane przez Polski Rejestr Statków, Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, Międzynarodową Organizację IMO i towarzystwa klasyfikacyjne jak Lloyd, DNV, LRS, ABS.

Zbiory są udostępniane prezencyjnie z możliwością wypożyczeń krótkoterminowych. Biblioteka Wydziału oferuje studentom bezpłatny dostęp do Internetu oraz do serwisów bibliograficzno-informacyjnych i specjalistycznych poprzez 2 stanowiska komputerowe. Serwis katalogowy obsługiwany jest przez komputerowy system ALEPH obejmujący całą sieć biblioteczno - informacyjną ZUT (ALEPH).

Biblioteka WTMiT, w ramach zasobów licencyjnych, zapewnia dostęp do elektronicznych baz danych czasopism i książek, przydatnych w poszukiwaniu literatury. Na szczególną uwagę zasługują bazy: ScienceDirect /Elsevier/, SpringerLink, ProQuest, Knovel Library, MaiLibrary, Ibuk. W wielu bazach jest dostęp do pełnych tekstów książek i artykułów z czasopism. Linki do przeszukiwania baz danych znajdują się na stronie inernetowej Biblioteki Głównej ZUT w zakładce „Bazy Danych” (Bazy Danych)

W Bibliotece WTMiT eksponowane są non-stop wystawy nowości wydawniczych, wydawnictw informacyjnych oraz wystawy okazjonalne.
Pracownicy i studenci wydziału mają możliwość skorzystania z darów wszelkiego typu wydawnictw jakie na bieżąco oferuje Biblioteka Wydziału Techniki Morskiej i Transportu.