Zakład Budowy Statków i Jachtów

www.zpjis.zut.edu.pl
Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Andrzej Banaszek adiunkt 91 449 4126
91 449 4850
WTMiT 212
WTMiT 441
Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr inż. Monika Bortnowska adiunkt 91 449 4720 WTMiT 216 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie

 

 

Laboratorium Budowy Jachtów
Kierownik Laboratorium
dr inż. Monika Bortnowska adiunkt 91 449 4720 WTMiT 216 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
Krzysztof Szelangiewicz mistrz 91 449 4126 WTMiT 212 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
Pracownicy administracyjno-techniczni katedry
Jolanta Gutkowska starszy technik 91 449 4126 WTMiT 210 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie