Publikacje KIBiE

Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Energetyki

Publikacje 2009

1. Real-live visualiztion of sound intensity stream flow over rectangular cavities. Weyna, Stefan. Ottava : brak nazwiska, 2009. INTER-NOISE 2009.
2. Visualization method of acoustic vawe propagartion in real-live conditions. Weyna, Stefan. Madeira : Civil-Comp Press, 2009. The First International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering. strony 97-104.
3. Sound intensity stream flow over rectangular cavities. Weyna, Stafan. Łódź : brak nazwiska, 2009. Dynamical Systems Theory and Applications. strony 783-788.
4. An acoustics intensity based investigation on the energy flow over the barriers. Weyna, Stefan. Zakopane : brak nazwiska, 2009. XVI Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej.
5. Wektorowe analizy przepływów aeorakustycznych w ukladach ograniczonych. Weyna, Stefan. Poznań : Politechnika Poznańska, Zaklad Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów, 2009. Wyklad na Seminarium.
6. O współczesnym poziomie wiedzy na temat genezy dźwięku i jego rozprzesztrenianiu się w ośrodkach rzeczywistych. Weyna, Stefan. Szczecin : Zachodniompomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Fizyki, 2009. Wykład na Seminarium.
7. Experimental study of sound propagation in open duct with variable geometry. Weyna, Stefan. Kraków : Politechnika Krakowska, 2009. 16-th International Congress on Sound and Vibration. str. 187.
8. Dziewanowska, Małgorzata i Dobek, Tomasz. Energetyczna i ekologiczna ocena procesu pozyskiwania ciepła podczas spalania liści zbieranych na terenach miejskich. Inzynieria Rolnicza. 2009, 1(110), strony 115-122.
9. Dziewanowska-Rogalska, Małgorzata. Analiza energetyczna i ekologiczna procesu spalania liści, owocó i nasion kasztanowca białego. [aut. książki] Izabela Jackowska. Biomasa jako źródło energii. Warszawa : brak nazwiska, 2009, strony 5-16.
10. Dziewanowska-Rogalska, Małgorzata, Dobek Tomasz. Spalanie liści alternatywą ich zagospodarowania w warunkach aglomeracji miejskiej Szczecina. [aut. książki] Izabela Jackowska. Biomasa jako źróło energii. Warszawa : brak nazwiska, strony 17-28.
11. Łosiewicz, Zbigniew i Pielka, Dariusz. System of Operation Monitoring and of Early Detection of Technical Condition Changes of a Marine Piston Diesel Engine Based on Artifitial Intelligence. Zeszysty Akademii Morskiej w Szczecinie. 2009, Tom 18, 90, strony 94-96.
12. Łosiewicz, Zbigniew i Pielka, Dariusz. Model mapy parametrów diagnostycznych okrętowego silnika spalinowego. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. 2009, Tom 50, 178 A, strony 185-190.
13. Łosiewicz, Zbigniew. Analysis of the actual damages of the marine engines from the point of view of diagnostic systems capabilities. Journal of Polish CIMAC. 2009, Tom 4, 2, strony 199-205.
14. —. Analiza walorów eksploatacyjnych współczesnych systemów diagnozujących silników okrętowych na przykładzie rzeczywistych zdarzeń eksploatacyjnych. Zeszyty Akademii Morskiej w Szczecinie. 2009, Tom 18, 90, strony 89-93.
15. Łosiewicz, Zbigniew i Pielka, Dariusz. Application of artifitial intelligence methods in diagnostic of a ship combustion engine-maps of diagnostic parameters. Journal of Polish CIMAC. 2009, Tom 4, 2, strony 253-258.
16. MICHALSKI R., Próba klasyfikacji rozwiązań napędów hybrydowych statków. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 2009, nr 178 A, s. 211-216.
17. MICHALSKI R., THE APPLICATION OF THE ENTROPY ANALYSIS FOR THE EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF THE PROCESSES WITHIN THE WASTE ENERGY RECOVERY SYSTEMS IN MARINE DIESEL POWER PLANTS. Journal of Polish Cimac - Energetic Aspects 2009, Vol. 4. no. 1, pp.97-104.
18. MICHALSKI R., ZEŃCZAK W., Multicriterion Method of the Estimation of the Operation Efficiency of Fishing Vessel Equipment. Polish Journal of Environmental Studies 2009, Vol. 18, no. 2A, pp. 122-127.
19. ZEŃCZAK W., Die Kohle als Reservebetriesstoff für die Schiffe. XVI Symposium Nutzung Renegerativer Energiequellen und Wasserstofftechnik 2009, pp. 210-214.
20. ZEŃCZAK W., Wybrane aspekty wymiany ciepła w warstwie fluidalnej okrętowego kotła fluidalnego. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 2009, nr 178 A, s. 311-316.
21. ADMKIEWICZ A., ZEŃCZAK W., Układ energetyczny z kotłem fluidalnym jako alternatywa dla współczesnych rozwiązań siłowni gazowców. Rynek Energii 2009, NR 4 (83), S. 32-28.
22. ADMKIEWICZ A., ZEŃCZAK W., Układ energetyczny z kotłem fluidalnym jako alternatywa dla współczesnych rozwiązań siłowni gazowców. Konferencja Rynek Gazu 2009, s. 153-164.
23. ZEŃCZAK W., THE RESEARCH OF THE INFLUENCE OF THE CYLIDRICAL HEATING SURFACE LOCATION ON THE LOCAL HEAT TRANSFER COEFFICIENTS IN FLUIDISED BED OF THE MARINE FLUIDISED BED BIOLER. Journal of Polish Cimac – Energetic Aspects 2009, Vol. 4. no. 1, pp. 161-167.
24. MATEJSKI M., GRACZYK T., Możliwości wykorzystania systemu głębinowego SMG do monitoringu środowiska naturalnego w obrębie konstrukcji pływających i elektrowni wiatrowych. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 2009, nr 178 A, s. 203-209.
25. JASZCZAK S., DRAMSKI M., MATEJSKI M., Symulacja i testowanie układu sterowania ruchem pojazdu podwodnego metodą HIL. Metody Informatyki Stosowanej 2009, nr 3/2009 (20), s.91-101.
26. GRACZYK T., MATEJSKI M., DRAMSKI M., Morskie badania wdrożeniowo-eksploatacyjne systemu monitoringu głębinowego. Polish Hyperbaric Research 2009, nr 2 (27), s.37-47.
27. DRAMSKI M., GRACZYK T., JASZCZAK S., MATEJSKI M., Propozycja protokołu komunikacji dla zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego. Polish Hyperbaric Research 2009, nr 2 (27), s.49-56.
28. MALINOWSKI L., RACHTAN W., BATKO B., DAWIDOWSKI J. B., ROGALSKI P., Układ kogeneracyjny oparty na mikroturbinie gazowej Capstone C30. Inżynieria Rolnicza 2009, nr 1 (110)/2009, s. 357-360.
29. MALINOWSKI L., RACHTAN W., Transient temperature field in a parallel-flow three-fluid heat exchange with the thermal capacitance of the walls and the longitudinal walls conduction. Applied Thermal Engineering 2009, Vol. 29, pp. 877-883.
30. MALINOWSKI L., Model hiperboliczny i relaksacyjny. Przewodzenie ciepła. Szczecin: Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2009. 140 s. ISBN 978-83-7663-014-4.Publikacje 2010

1. Dobrzyńska, Renata. Ocena zagrożenia toksycznego w czasie pożaru układów tapicerskich stosowanych do wyrobu mebli tapicerowanych. Archiwum Spalania. 2010, Tom 10, 1-2, strony 1-9.
2. Ubowska, Agnieszka i Schmidt, Beata. Polymeric floccuants for inorganic model suspensions. Flokulanty polimerowe dla modelowych suspensji nieorgnaicznych. [red.] Tadeusz Spychaj i Stanislawa Spychaj. Materialy Polimerowe. Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, 2010, strony 691-694.
3. Ubowska, Agnieszka i Spychaj, Tadeusz. Cationic arcylamide copolymers and terpolymers as flocculants for model aqueous suspensions. Polimery. 2010, Tom 55, 4, strony 299-305.
4. Ubowska, Agnieszka. Montmorillonite as a Polyurethane Foams Flame Retardant. Archivum Combustionis. 2010, Tom 30, 4, strony 459-462.
5. New trends in polyurethane foams flame retardant. Ubowska, Agnieszka. Szczecin : Wyd. Uczeln. Zachodniopomorskiego Uniw. Technologicznego, 2010. XXI-st International Symposium on Combustion Processes. str. 177. ISBN 978-83-7663-034-2.
6. Dynamic error correction as a method for improvement of correlation of the rate of heat release results measured with various test methods. Sychta, Krzysztof. Szczecin : Wydawn. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniw. Technologicznego, 2010. XXI-st International Symposium on Combustion Processes. strony 175-176. ISBN 978-83-7663-034-2.
7. Dislocation of objects on a ship as an alternative method of fire protection. Krystosik-Gromadzińska. Szczecin : Wydawn. Uczeln. Zachodniopomorskiego Uniw. Technologicznego, 2010. XXI-st international Symposium on Combustion Processes. strony 171-172. ISBN 978-83-7663-034-2.
8. Getka, Ryszard. Repeatability, Reproducilibility and Correlation of Fire Test methods Applied for Floor Coverings. Archivum Combustionis. 2010, Tom 30, 4, strony 435-443.
9. Krystosik-Gromadzińska, Agata. Dislocation of Objects on a Ship as a Method for Fire Protection. Archivum Combustionis. 2010, Tom 30, 4, strony 427-434.
10. Sychta, Krzysztof. Dynamic Error Correction as a Method for improvement of Correlation of the Rate of Heat Release Results Measured with Various Test Methods. Archivum Combustionis. 2010, strony 463-470.
11. Weyna, Stefan. Acoutic Intensity Imaging Methods for in-situ Wave Propagation. Archive of Acoustics. 2010, Tom 35, 2, strony 265-273.
12. —. An Acoustic Intensity based Investigation of the Energy Flow Over the Barriers. Acta Physica Polonica A. 2010, Tom 118, strony 172-178.
13. Weyna, Stefan i Pyła, Michał. An Experimental Study of Sound Intensity Flow Fields. Acta Acustica united with Acustica. 2010, Tom 96 Supl.1 2010, strony 19-6.
14. Natural Sound Intensity Stream Flow inside Open Ducts. Weyna, Stafan. Poznań : brak nazwiska, 2010. XIX Polish National Fluid Dynamics Conference. strony 5-29.
15. Visualization Methods of Acoustic Energy Transfer Paths in the 3d Field with Obstacles. Weyna, Stefan. Putrajaya, Malesia : brak nazwiska, 2010. Conf. on Noise, Vibration and Comfort. strony 97-104.
16. Sound Intensity Based Methods of Wave Flow past and Open Cavities. Weyna, Stafan. Hammamet, Tunisia : brak nazwiska, 2010. Conf. on Advances in Mechanical Engineering and Mechanics.
17. Acoustical Imaging Methods for in-situ Wave propagation. Weyna, Stefan. Książ : brak nazwiska, 2010. NOISE-CONTROL.
18. Wektorowe analizy przepływów aeroakustycznych w ukladach ograniczonych. Weyna, Stefan. Gdańsk : Instytut Maszyn Przezpływowych PAN, 2010. Wyklad - Seminarium.
19. Weyna, Stefan. Badania zjawisk nieliniowych w akustycznych polach przepływowych źródeł rzeczywistych. Raport końcowy R03 010 03. Wydzial Techniki Morskiej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Szczecin : WTM ZUT, 2010. Raport końcowy dla MNiSW.
20. Repeatability, reproducibility and correlation of fire test methods applied for floor coverings. Getka, Ryszard. Szczecin : Wydawn. Uczeln. Zachodniopomorskiego Uniw. Technologicznego, 2010. XXI-st International Symposium on Combustion Processes. strony 167-170. ISBN 978-83-7663-034-2.
21. Łosiewicz, Zbigniew. Walory eksploatacyjne elektronicznego systemu zarządzania silownią okretową w aspekcie bezpieczństwa żeglugi. Logistyka. 2010, 6.
22. —. Use assessment of modern diagnostic systems of internal marine combustion engines at the support phase of exploatation decisions in the aspect of economic criteria. Journal oh Polish CIMAC. 2010, Tom 5, 2, strony 121-130.
23. Łosiewicz, Zbigniew. Ocena bezpieczeństwa gazowcó LNG w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych. Logistyka. 2010, 6.
24. —. Analiza bezpieczeństwa wybranych tras transportu morskiego LNG do Polski. Logistyka. 2010, 6.
25. MATEJSKI M., DRAMSKI M., JASZCZAK S., GRACZYK T., Analiza systemu energetycznego pojazdu głębinowego w celu modyfikacji jego układu zasilania. Postępy nauki i techniki 2010, nr 4/2010, s. 162-171.
26. GRACZYK T., JASZCZAK S., MATEJSKI M., Wpływ algorytmów sterowania pojazdem typu ROV na jego działanie. Polish Hyperbaric Research 2010, nr 3 (32), s. 7-14.
27. ZEŃCZAK W., BIOMASSE ALS BETRIEBSSTOFF FÜR SCHIFFE. XVII Symposium Nutzung Renegerativer Energiequellen und Wasserstofftechnik 2010, pp. 195-201.
28. ADAMKIEWICZ A., ZEŃCZAK W., Method of estimation of heat transfer coefficient between the fluidized bed and the surface immersed in it on an experimental simulation stand of a ship boiler. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 2010, nr 21 (93), s. 12-19.
29. ADAMKIEWICZ A., ZEŃCZAK W., Application of the similarity theory in model investigations of a ship´s fluidized bed boiler. Zaszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 2010, nr 23 (95), s. 5-9.
30. ZEŃCZAK W., THE CONCEPT OF SHIP´S POWER PLANT ARRANGEMENT INVOLVING BIOMASS FIRED BOILER. Journal Of Polish Cimac, Energetic Aspect 2010, Vol. 5, no. 5, pp. 205-212.
31. ZEŃCZAK W., Problemy projektowania siłowni okrętowych w aspekcie sytuacji energetycznej na świecie. Szczecin: Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010. 161 s. ISBN 978-83-7663-067- 0.
32. MICHALSKI R., ZEŃCZAK W., The analysis of thermal-oil heating systems with exhaust gas heaters on motor ships. Zaszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 2010, nr 24 (96), s. 33-40.
33. ADAMKIEWICZ A., MICHALSKI R., Zastosowanie cieplnych maszyn wirnikowych w nowych technologiach energetycznych środków transportu morskiego. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2010, nr 6/2010, s. 1-10.
34. MICHALSKI R., THE ENERGETIC AND EXERGETIC EVALUATION OF THE EXHAUST GASES ON THE SELECTED MARINE DIESEL ENGINES. Journal of Polish Cimac, Energetic Aspect 2010, Vol. 5, no. 5, pp. 127-134.
35. ZMUDA A., Estimation of the possibility of Stirling engine applications in LNG carrier power systems. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 2010, nr 21 (93), s. 98-104.