Publikacje KKiTCh

Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego

Publikacje 2009

1. ZAKRZEWSKI B., TUCHOWSKI W., Wodne pompy ciepła. „Chłodnictwo” 2009, nr 6, s. 20-26.
2. ZAKRZEWSKI B., HRYCYK E., NIKOŃCZUK P., Automatyzacja cyklu odszraniania oziębiaczy powietrza. „Chłodnictwo” 2009, nr 8, s. 20-24.
3. ZAKRZEWSKI B., HRYCYK E., NIKOŃCZUK P., Odszranianie pomp ciepła. „Chłodnictwo” 2009, nr 11, s. 14-20.
4. FILIN S., SŁOTA M., ŚWIERZYŃSKI W., WITUKIEWICZ J., Technologia produkcji paczkowanego lodu kostkowego. „Chłodnictwo & Klimatyzacja” 2009, nr 9, s. 64-67.
5. FILIN S. Szczecin – miasto przyjazne reeferom., „Technika chłodnicza i klimatyzacyjna” 2009, nr 6-7, s. 234-236.
6. FILIN S., 39 Międzynarodowy Kongresz ogrzewania, chłodnictwa i klimatyzacji- Spojrzenie w przyszłość. Belgrad, 3-5 grudnia 2008 roku. „Technika chłodnicza i klimatyzacyjna” 2009, nr 1, s. 30-32.
7. FILIN S., ZAKRZEWSKI B., DROBYNKO O., Doświadczalna weryfikacja charakterystyk eksploatacyjnych termoelektrycznej witryny chłodniczej do napojów ELTA. „Chłodnictwo” 2009, nr 8, s. 12-17.
8. FILIN S., DAŃKO V., Źródła zasilania współczesnych chłodziarek termoelektrycznych. „Chłodnictwo & klimatyzacja” 2009, nr 1-2, s. 36-38.
9. FILIN S. 39-й Международный конгресс по отоплению, холодильной технике и кондиционированию. „Refrigeration Business” 2009, nr 5, s. 30-34.
10. FILIN S., Current status of Thermoelectricity development in Poland. “Journal of Thermoelectricity” 2009, nr 2, s. 7-11.
11. OWSICKI A., KOŚCIELAK K., Prognozowanie średnich obciążeń cieplnych ładowni chłodniowca w rożnych strefach klimatycznych. „Chłodnictwo” 2009, nr 9, s. 14-18.
12. FILIN S., Кот в мешке или о чём молчат инструкции по эксплутации холодильников. Cz.1. „Refrigeration Business” 2009, nr 11, s. 10-15.
13. FILIN S., Кот в мешке или о чём молчат инструкции по эксплутации холодильников. Cz.2. „Refrigeration Business” 2009, nr 12, s. 36-39.
14. FILIN S., II Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Lodu Paczkowanego (EPIA). „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna” 2009, nr 11-12, s. 423-425.
15. PIELKA D., ŁOSIEWICZ Z., Model mapy parametrów diagnostycznych okrętowego silnika spalinowego. W: Zeszyty naukowe z zakresu współczesnych problemów budowy i eksploatacji siłowni okrętowych. Gdynia, Akademia Marynarki Wojennej Gdyni, 2009, nr 178A, s. 185-190. ISSN 0860-889X.
16. PIELKA D., ŁOSIEWICZ Z., Application of artificial intelligence methods in diagnostic of a ship combustion engine-maps of diagnostic parameters. W: Journal of Polish Cimac, Diagnosis, reliability and safety. 2009, Vol 4, no 2,s. 253-260 ISSN 1231-3998, ISBN 83-900666-2-9; www.polishcimac.pl/volume_4_no_2.html
17. PIELKA D., Optimisation of motor transport of refrigerated cargo with use of artificial intelligence methods and wireless data transmission. 13th International Conference „Computer systems aide science, industry and transport” TRANSCOMP 2009, Zakopane 30.11-3.12.2009, Logistyka 2009, nr 6, s. 83.
18. PIELKA D., ŁOSIEWICZ Z., System of operation monitoring and of early detection of technical condition changes of a marine piston diesel engine based on artificial intelligence. W: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2009, Vol. 18 (90) s. 94-96, ISSN 0209-2069.Publikacje 2010

1. FILIN S., OWSICKI A., Zasady projektowania i eksploatacji chłodziarek termoelektrycznych. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydaw. P.P.H. ZAPOL, 2010, s.168, ISBN 978-83-751822-1-7.
2. FILIN S., OWSICKI A., ZAKRZEWSKI B., Badania eksperymentalne stacjonarnych chłodziarek termoelektrycznych. Odessa: Wydaw. Astroprint 2010, s.117, ISBN 978-966-190-375-2.
3. KRÓLIKOWSKI T., NIKOŃCZUK P., BAŁASZ B., Neural modelling of circumferential grinding of flat surface. W: Artificial Intelligence Methods. Selected Issues. Red. Piegat A., Królikowska B., Szczecin, Copyright by The University of Szczecin 2010, s. 81-96, ISBN 978-83-7518-243-9.
4. ZAKRZEWSKI B., Odszranianie oziębiaczy powietrza. W: Technika chłodnicza dla praktyków. Urządzenia chłodnicze i przepisy prawne. Red. Bolesław Gaziński. Poznań, Wydawnictwo Systherm w Poznaniu 2010, s.169-208, ISBN 978-83-61265-08-5.
5. CHMIELOWSKI M., FILIN S., ZAKRZEWSKI B., Theory and technology of production of food complex-shaped ice with the application of two-sided freezing. Kwartalnik W: Chemical and Process Engineering. Red. Koch Roman, Wrocław, Vol. 31, 2010, no 3, s. 461-476, ISSN 0208-6425.
6. ZAKRZEWSKI B,. ŁOKIETEK T., Assessing the applicability of new refrigerants and marine cooling systems. Kwartalnik, W: Polish Maritime Research. Red. Tadeusz Borzęcki, Gdańsk, University of Technology in Gdańsk, Vol 17, no 2(65) 2010, s. 55-58.
7. NIKOŃCZUK P., KRÓLIKOWSKI T., Ewolucyjne metody projektowania regulatorów odpornych. „Pomiary, Automatyka, Kontrola” 2010, nr 4, s. 297-300.
8. ZAKRZEWSKI B., TUCHOWSKI W., Czy warto stosować wodne pompy ciepła? „Energia i Budynek” 2010, nr 10, s. 18-24.
9. NIKOŃCZUK P., HRYCYK E., ZAKRZEWSKI B., Sterowniki pomp ciepła. „Energia i Budynek” 2010, nr 10, s. 30-35.
10. DOROSZENKO A.V., VASIUTINSKIY S.YU., FILIN S., Solarne osuszająco - wyparne systemy chłodzenia (SOWSC). „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna” 2010, nr 11-12, s. 466-481.
11. FILIN S., DROBYNKO O., Tegorocznego wyniki niezależnego audytu energetycznego w Odessie. „Energetyka-problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej” 2010, nr 4, s. 222-225.
12. FILIN S., ZAKRZEWSKI B., Zastosowanie dwupołożeniowego regulatora temperatury manometrycznego w chłodziarkach termoelektrycznych. „Chłodnictwo” 2010, nr 1-2, s. 30-34.
13. HRYCYK E., ZAKRZEWSKI B., Badania odszraniania powietrznej pompy ciepła. „Chłodnictwo” 2010, nr 6, s. 8-11.
14. KĘDZIERSKA K., ZAKRZEWSKI B., Analiza wycieków czynnika podczas eksploatacji okrętowych urządzeń chłodniczych. „Chłodnictwo” 2010, nr 8, s. 22-26.
15. ŁOKIETEK T., Analiza eksperymentalna wpływu rekuperacji ciepła skroplin na wydajność ziębniczą i efektywność energetyczną urządzenia ziębniczego. „Chłodnictwo” 2010, nr 9, s. 8-15.
16. HRYCYK E., NIKOŃCZUK P., ZAKRZEWSKI B., Odszranianie pomp ciepła-przykłady. „Chłodnictwo & klimatyzacja” 2010, nr 7, s. 22-27.
17. ZAKRZEWSKI B., HRYCYK E., Systemy odszraniania stosowane pompach ciepła. Dodatek do „Chłodnictwo & klimatyzacja” 2010, nr 5, s. 14-19.
18. PIELKA D., Model łańcucha logistycznego dystrybucji LNG. [CD-Rom] „Logistyka” 2010, nr 2, s. 301-305.
19. PIELKA D., Model łańcucha logistycznego dystrybucji LNG. [CD-Rom] „Logistyka” 2010, nr 6, s. 2737-2742.