Publikacje KKMiTO

 

Katedra Konstrukcji, Mechaniki i Technologii Okrętów

Publikacje 2009

1. Sekulski Z., Least-weight topology and size optimization of high speed vehicle- passanger catamaran structure by genatic algorithm. ,,Marine Structures”, Design, Construction&Safety, 22 (2009), s.691-711.
2. Sekulski Z., Minimalizacja ciężaru konstrukcji szybkiego promu pasażersko-samochodowego z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. ,,Polish Maritime Research”, No 2/2009, s.11-23.
3. Urbański T., Metschkow B. G., Methodology of experimental research of welding deformations of steel ship structure innovating node. 13th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean – IMAM, 12-15.10.2009 – Istanbul, Turcja, Wydawca: Istanbul Technical University, str. 421-427.
4. Matejski M., Graczyk T., Możliwości wykorzystania systemu głębinowego SMG do monitoringu środowiska naturalnego w obrębie konstrukcji pływających elektrowni wiatrowych”. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej Rok XLX NR 178 A 2009, Publikacje z zakresu współczesnych problemów budowy i eksploatacji siłowni okrętowych, Gdynia: Wydawnictwo akademickie Akademii Marynarki Wojennej, ISSN 0860-889X, str. 203-208.
5. Graczyk T., Matejski M., Dramski M., Morskie badania wdrożeniowo-eksploatacyjne systemu monitoringu głębinowego. ,,Polish Maritime Research”, Nr 2 (27) 2009, str. 37-47.
6. Dramski M. Graczyk T., Jaszczak S., Matejski M., Propozycja protokołu komunikacji dla zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego. ,,Polish Maritime Research” Nr 2 (27) 2009, str. 46-56.
7. Taczała M., Approximate method for evaluation of stress-strain relationship for stiffened panel subject to tension, compression and shear employing the finite element approach. The 2nd International Conference on Marine Structures, Analysis and Design of Marine Structures, Lisbon, 16-18 March 2009, Wydawca: CRC Press/Balkema, ISBN 978-0-415-54934-9 (hbk+CD-ROM), ISBN 978-0-203-87498-1 (e-book), s.155-161.
8. Taczała M., A method for response of stiffened panels subject to combined loading, Proc. the 9th Shell Structures: Theory and Applications Conference, Gdańsk-Jurata, Poland, 14-16 October 2009, Wydawca: CRC Press/Balkema, ISBN 978-0-415-54883-0 (Hardback), ISBN 978-0-203-87498-1 (e-book), s. 331-334.
9. Iwankiewicz K., Droga nurka zawodowego. „Wielki Błękit 5(42) październik/listopad 2009, s.44-45.Publikacje 2010

1. Bendig-Wielowiejski H., Environmental, technical and organizational aspects of managing a shipyard In Urban areas. Monografia, Stefan Trzcieliński (Ed.), Management concepts, strategies and structures, Poznań: Politechnika Poznańska, 2010, ISBN 978-83-71-43-921-6, str. 143-149.
2. Bendig-Wielowiejski H. Production and Logistics Management of Shipbuilding Industry - Selected Problems and Solutions Based on Polish Shipyards”, III International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech 2010, Poznań: Politechnika Poznańska, 2010, ISBN 978-83-926896-2-1, str. 521-524.
3. Iwankiewicz K., Kraterowe jezioro Alchichica, „Nurkowanie” Nr 9 (179) Wrzesień 2010, Szczecin, ISSN 1425-3100, str. 44-46.
4. Iwańkowicz R., Nesting and cut planning model. Monografia, Edmund Pawłowski (Ed.), Operations and Logistics management, Poznań: Politechnika Poznańska, 2010, ISBN 978-83-71-43-921-6, str. 53-66.
5. Matejski M., Dramski M., Jaszczak S., Graczyk T., Analiza system energetycznego pojazdu głębinowego w celu modyfikacji jego układu zasilania. „Postępy Nauki i Techniki” 4/2010, ISSN 2080-4075, 2010, str. 162-171.
6. Graczyk T., Jaszczak S., Matejski M. „Wpływ algorytmów sterowania pojazdem typu ROV na jego działanie”, „Polish Hyperbaric Research” Nr 3 (32) 2010, Gdynia 2010, ISSN 1734-7009, str. 7-14.
7. Urbański T., Węzeł hybrydowy – technologiczność wielkogabarytowych konstrukcji spawanych – wprowadzenie. „Przegląd Spawalnictwa”, nr 11/2010, Warszawa, PL ISSN 0033-2364.
8. Rutkowski R., Dynamical control of dimensional quality of large steel structures in production enterprises of low - level technological support. ,,Polish Maritime Research, No 1(63) 2010 Vol 17, ISSN 1233-2585, s.80-88.
9. Iwankiewicz K. Nurkowanie nad poziomem morza, ,,Polish Hyperbaric Research” Nr 4 (33) 2010, Gdynia 2010, ISSN 1734-7009, str. 33-41.
10. Rutkowski R., Analiza dokładności pomiarów wysokościowych w procesie budowy wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, „Postępy Nauki i Techniki” 5/2010, ISSN 2080-4075, 2010,, str. 23-31.
11. Graczyk T. Systemy pojazdów głębinowych. „Postępy Nauki i Techniki” 5/2010, ISSN 2080-4075, 2010, str. 5-14.
12. Bendig - Wielowiejski H., Graczyk T., Problematyka funkcjonowania stoczniowych zakładów produkcyjnych na terenach silnie zurbanizowanych. „Postępy Nauki i Techniki” 5/2010, ISSN 2080-4075, 2010, str. 15-22.
13. Urbański T., Panele sandwich w wielkogabarytowych konstrukcjach stalowych – charakterystyka problemu łączenia. „Postępy Nauki i Techniki” 5/2010, ISSN 2080-4075, 2010, str. 32-44.