Publikacje KLiET

Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu

Publikacje 2009

1. FILINA L., Kontenery chłodnicze. Transport towarów szybko psujących się. „Przemysł spożywczy” 2009, nr ,s.19-22,
2. HANN M., ROSOCHACKI W., SZYSZKO M., The draft of the Method for determination of Quayside Container Cranes Theoretical Efficiency Applied in Sea-River ports. ”Polish Journal of Environmental Studies” 2009, vol.18 No 5A , s. 54-60.
3. ROSOCHACKI W., Podstawy budowy modelu niezawodnościowego elementów nośnych konstrukcji oceanotechnicznych. ”Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie” 2009 nr 19(91) , s.92-96.
4. SEMENOV I. N., Rol portow w realizacji jeuropejskoj politiki razwitija intjermodalnyh priewozok. W: Problemy rozwoju Logistyki Transportu. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inter-TRANSLOG 2009. Odessa, Ukraina, 2009, s. 35 - 38
5. SUŁEK J., Dostępność komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych w Szczecinie. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 538, „Ekonomiczne problemy usług” 2009, nr 33, s. 227-234.
6. SZYSZKA A., Szanse rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej w świetle realizacji Programu dla Odry – 2006. „Zeszyty Naukowe nr 535 Uniwersytetu Szczecińskiego”, „Ekonomiczne problemy usług” 2009, nr 32, s.483-492.
7. TOŁKACZ L., Śródlądowa turystyka zbiorowa. Tom II Turystyczne śródlądowe statki pasażerskie [online]. Szczecin. Wydawnictwo Wydziału Techniki Morskiej, 2009. Dostęp w Internecie: www.wtm.ps.pl/page.php.
8. WIKTOROWSKA-JASIK A., Marketing logistyczny w łańcuchu dostaw. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 558, „Ekonomiczne problemy usług”2009, nr 41, s. 300-305.
9. WIKTOROWSKA-JASIK A., Dostępność transportowa jako kryterium oceny atrakcyjności inwestycyjnej regionów. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 538, „Ekonomiczne problemy usług” 2009, nr 33, s.111-118.
10. WIKTOROWSKA-JASIK A., Struktura usług logistycznych w przemyśle portowym. „Logistyka”,2009, nr , s.69-71.Publikacje 2010

1. FILINA L., Logistyka ładunków szybko psujących się. „Technika chłodnicza i klimatyzacja” 2010, nr 18 (174), s. 342-343.
2. FILINA L., Przewozy gazu skroplonego alternatywą do transportu przesyłowego na przykładzie Ukrainy. „Przegląd komunikacyjny” 2009, nr 11-12, s. 12-15.
3. FILINA L., Optimal inventory control and transportation problem for perishable goods. W: Problemy rozwoju logistyki transportowej. Druga Międzynarodowa Konferencja Naukowa inter-Translog 2010, Odessa Ukraina, 2010., s. 21-23.
4. FILINA L., Risk obsluziwania refriżeratornych kontjenjerow w morskich portach. „Cholodijnyj biznes” 2010 , nr 9.2010, 30-36.
5. FILINA L., Konkurencyjność polskich portów morskich obsługujących skonteneryzowane ładunki chłodzone w regionie Morza Bałtyckiego. W: Polska gospodarka morska. Restrukturyzacja. Konkurencyjność. Funkcjonowanie. Rozwój. Red. Salmonowicz H., Szczecin: Wydawnictwo Kreos, 2010, s. 223-234.
6. KAUP M., Wielozadaniowe statki rybackie sposobem podwyższenia konkurencyjności polskiego sektora rybołówstwa. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 589”, „Eonomiczne Problemy usług” 2010, nr.10,s.287-295.
7. ROSOCHACKI W., Developmental tendencies in container ships reloading technology. “Problemy Transportu” 2010, vol. 5 issue 4, s. 57-64.
8. SEMENOV I.N., Rol portow w realizacjii jewropejskoj politiki razwitija intermodalnych priewozok. „Logistika – probljemy i rjeszjenija” 2010, nr 2, s. 42-52.
9. SEMENOV I.N., IGNALEWSKI W., Model optymalizacji zintegrowanego łańcucha logistycznego według dywersyfikacji dostaw gazu na przykładzie Polski zachodniej. „Zeszyty Naukowe nr 602 Uniwersytetu Szczecińskiego”, „Problemy transportu i logistyki” 2010 nr 12, s. 231-254.
10. SEMENOV I.N., FILINA L., Jewropejskaja politika razwitija transportno-logistyczjeskogo riska. ”Kontjenernyj biznes” 2010, nr 4(33), s. 18-25.
11. SEMENOV I.N., FILINA L., Porty kak sistiemoobrazujuszije yzly logisticzeskich platform. „Porty Ukrainy pljus” 2010, nr 5 (97) , s. 16-17.