Informacje bieżące

Ważne! - Ankieta Uczelni - opinie m. in. o funkcjonowaniu i jakości kształcenia w ZUT 12.01.2017 13:34

Szanowni Studenci i Doktoranci,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie Ankiety Uczelni. Jej celem jest poznanie Waszej opinii o najważniejszych kwestiach dotyczących organizacji, funkcjonowania Uczelni, poziomu jakości kształcenia oraz administracji ZUT.

Ankieta jest dostępna po zalogowaniu się do E-dziekanatu, w zakładce "Ankiety/Egzaminy".  Jest w pełni anonimowa, a jej wyniki posłużą usprawnieniu procesu kształcenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Z poważaniem,
Dział Kształcenia