Informacje bieżące

Wizyta studentów WTMiT w firme Yasheya Limited 31.10.2016 09:20

W czwartek (20 października 2016 r.) grupa studentów kierunku Transport WTMiT odwiedziła firmę Yasheya Limited, zajmującą się międzynarodowym transportem i logistyką ładunków masowych. W ramach spotkania udało się zapoznać ze specyfiką działalności firmy i poznać niektóre tajniki sztuki podejmowania właściwych decyzji w transporcie minerałów.
Planowany jest cykl spotkań z przedstawicielami danej firmy.

 

Zdjęcie - widok sali konferencyjnej, wykładowca przy ekranie i grupa studentów siedzących przy dużym stole

Zdjęcie - widok sali konferencyjnej, grupa studentów siedzących przy dużym stole

Zdjęcie - widok sali konferencyjnej, wykładowca przy ekranie

Zdjęcie - na pierwszym planie minerał na dłoni (czarna, krystaliczna bryła), w głębi uczestnicy spotkania