Zakład Budowy Statków i Jachtów

www.zbsij.zut.edu.pl
Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Andrzej Banaszek adiunkt 91 449 4126
91 449 4850
WTMiT 212
WTMiT 441
Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr hab. inż. Remigiusz Iwańkowicz adiunkt 91 449 4180 WTMiT 320 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr inż. Monika Bortnowska adiunkt 91 449 4720 WTMiT 216 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
dr inż. Tomasz Urbański adiunkt 91 449 4319 WTMiT 314 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
mgr inż. Eugeniusz Ginter adiunkt 91 449 4127  Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
Laboratorium Budowy Jachtów
Kierownik Laboratorium
dr inż. Monika Bortnowska adiunkt 91 449 4720 WTMiT 216 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
Krzysztof Szelangiewicz mistrz 91 449 4126 WTMiT 212 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
Laboratorium Spawania Konstrukcji Wielkowymiarowych
Kierownik Laboratorium
dr inż. Tomasz Urbański adiunkt 91 449 4319 WTMiT 314 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
Paweł Orłowski starszy technik 91 449 4571 Hala A Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie
Pracownicy administracyjno-techniczni katedry
Jolanta Gutkowska starszy technik 91 449 4126 WTMiT 210 Koperta - otwiera e-mail w nowym oknie