Opiekunowie grup i konsultacje nauczycieli

 

Konsultacje nauczycieli akademickich w roku akad. 2016/2017

 

Konsultacje - wykaz terminów (dokument PDF)

 

We wszystkich sprawach związanych ze studiami na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu studentów przyjmuje także Prodziekan ds. Studenckich dr Jolanta Sułek (jsulek@zut.edu.pl).