Opiekunowie grup i konsultacje nauczycieli

Opiekunowie studentów I roku w roku akad. 2017/2018


  Budowa jachtów: dr inż. Monika Bortnowska

  Inżynieria bezpieczeństwa: dr inż. Renata Dobrzyńska

  Oceanotechnika: dr inż. Arkadiusz Zmuda

  Transport I stopień: dr inż. Magdalena Kaup

  Transport II stopień: dr Jolanta Sułek 

 

 

 

Konsultacje dla studentów w semestrze letnim roku akad. 2017/2018