Praktyki studenckie

Programowe praktyki studenckie

 

Wydział Techniki Morskiej nawiązuje współpracuje z różnymi firmami i instytucjami, które oferują studentom naszego Wydziału realizację programowych praktyk studenckich, a także pracę po zakończeniu studiów.

Zaświadczenie o odbyciu praktyki w renomowanej firmie jest ważnym dokumentem i w przyszłości może wspierać podanie o pracę, a sama praktyka pozwala studentowi poznać realia pracy w konkretnym przesiębiorstwie i motywuje do dalszej nauki, szczególnie języka angielskiego.
 


Wszystkie sprawy organizacyjne i formalne dotyczące praktyk studenckich prowadzi na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

Pełnomocnik Dziekana WTMiT ds. Praktyk Zawodowych dr inż. Zbigniew Łosiewicz

 


Poniżej podano podstawę prawną określającą zasady i tryb zaliczania praktyk zawodowych określa oraz inne dokumenty wzorcowe:

Uchwała nr 197 Rady Wydziału Techniki Morskiej
z dnia 18 września 2007 roku
określająca zasady i tryb zaliczania praktyk zawodowych wynikających z planów studiów i programów nauczania

 

 

 Dokument PDF  Dokument DOC

Program studenckiej praktyki zawodowej

        Dokument DOC

Dziennik praktyk

        Dokument DOC