Opłaty

Zasady pobierania i wysokości opłat

Należności związane z tokiem studiów wnoszone przez studentów i wolnych słuchaczy należy wpłacać wyłącznie na konto bankowe Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Do dokonania wpłaty niezbędny jest unikalny numer konta wygenerowany przez program STUDENT, który student otrzyma w dziekanacie. Numer konta zawiera oznaczenie cyfrowe tytułu wpłaty, wydziału oraz dane identyfikacyjne studenta (numeru albumu).


W związku z powyższym po odbiór numeru konta należy zgłaszać się
osobiście w dziekanacie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu - pokój 21


 

Szczegółowe informacje nt. wysokości i zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne można znaleźć w poniższych dokumentach:

 

Uchwała nr 69 Senatu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 22 września 2014 roku
w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,w tym tryb i warunki zwalniania z opłat w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

 

 Dokument PDF

 

Komunikat nr 27 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 16 września 2014 roku
o zasadach wnoszenia opłat na rachunek bankowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w systemie elektronicznych przelewów

 

 

 Dokument PDF

 

Zarządzenie nr 24 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 11 lipca 2014 roku
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2014/2015

 

 

 Dokument PDF