Organizacja studiów

Dokumenty związane z organizacją studiów

Komunikat nr 11 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 26 marca 2014 roku
o harmonogramie organizacji roku akademickiego 2014/2015 studiów studiów wyższych
i studiów doktoranckich oraz o dniach wolnych od zajęć dla studentów i doktorantów

 

 

 Dokument PDF

Zarządzenie nr 103 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie liczebności grup studenckich i doktoranckich

 

 

 Dokument PDF

Zarządzenie nr 54 Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 9 września 2011 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 103 Rektora z dnia 23 czerwca 2009 roku
w sprawie liczebności grup studenckich i doktoranckich

 

 

 Dokument PDF