Pożyczki i kredyty

Dokumenty dotyczące
pożyczek i kredytów studenckich

Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
o zmianach w rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

z dnia 1 pażdziernika 2013 roku

 Dokument PDF

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

z dnia 30 września 2013 roku

 Dokument PDF

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

z dnia 18 maja 2010 roku

 Dokument PDF

Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
o kredytach studenckich w roku akademickim 2012/2013

z dnia 14 września 2012 roku

 Dokument PDF

Zarządzenie nr 15
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 15 marca 2011 roku
w sprawie "Regulaminu wyłaniania grupy 5% najlepszych absolwentów studiów wyższych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
uprawnionych do umorzenia 20% pożyczki lub kredytu studenckiego"

 

 

 Dokument PDF