Dyplomowanie

Zasady realizacji procesu dyplomowania
na Wydziale Techniki Morskiej

 

 

Uchwała nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie zasad dyplomowania na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

 Dokument DOC

 

Załącznik do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Zasady dyplomowania na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Temat pracy dyplomowej

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Wymagania merytoryczne

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Wymagania edycyjne

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Oświadczenie autora pracy dyplomowej

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Wzór recenzji pracy dyplomowej

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Informacja o egzaminie dyplomowym

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Protokół egzaminu dyplomowego

 

 Dokument DOC

 

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 326/1 Rady Wydziału Techniki Morskiej i Transportu
Terminarz realizacji procesu dyplomowania

 

 Dokument DOCWykaz opiekunów prac dyplomowych

Przewodniczący Komisji Egzaminów dyplomowych


Wykaz pytań na egzaminy dyplomowe

Budowa jachtów (studia międzykier.):


Transport: